Naposledy zobrazené

email


EMAIL

monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Vysoký krvný tlak

Cena 15.30
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2010
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
240
Väzba:
brožovaná
Autor:
Viera Smetanová

Cena bez DPH: 13.91
ISBN: 978-80-89171-71-2
EAN: 9788089171712
Vydavateľstvo: HERBA, spol. s.r.o.
KS

Obsah 1. časť 9 Zoznam skratiek 9 Predhovor k 2. vydaniu 13 Úvod 15 1 Epidemiológia vysokého krvného tlaku 19 1.1 Základné pojmy 19 1.2 Subklinické orgánové poškodenie a manifestná kardiovaskulárna alebo renálna choroba 21 1.3 Závery pre prax 24 2 Etiopatogenéza artériovej hypertenzie 25 2.1 Závery pre prax 30 3 Meranie krvného tlaku 31 3.1 Úvodné poznámky 31 3.2 Prístrojové meranie krvného tlaku 31 3.3 Meranie kazuálneho krvného tlaku 33 3.4 Meranie krvného tlaku v domácom prostredí 39 3.5 Ambulantné dvadsaťštyrihodinové monitorovanie krvného tlaku 41 3.6 Závery pre prax 44 4 Klasifikácia krvného tlaku 45 4.1 „Normálny“ a vysoký krvný tlak 46 4.2 Primárna (esenciálna) a sekundárna artériová hypertenzia 47 4.3 Závery pre prax 47 5 Diagnostika a diferenciálna diagnostika vysokého krvného tlaku 49 5.1 Pracovná diagnóza: Manifestná artériová hypertenzia 52 5.1.1 Artériová hypertenzia bieleho plášťa 53 5.1.2 Normotenzia bieleho plášťa 54 5.2 Diferenciálna diagnostika manifestnej artériovej hypertenzie – vylúčenie sekundárnej príčiny hypertenzie 55 5.3 Diagnóza: primárna (esenciálna) artériová hypertenzia 61 5.4 Faktory ovplyvňujúce prognózu 64 5.4.1 Rizikové faktory kardiovaskulárnej choroby 66 5.4.2 Subklinické poškodenie orgánov 67 5.4.3 Diabetes mellitus 68 5.4.4 Manifestná KV alebo obličková choroba 70 5.4.5 Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika 70 5.4.6 Závery pre prax 73 6 Princípy liečby vysokého krvného tlaku 75 6.1 Liečebné zmeny životosprávy 78 6.1.1 Zanechanie fajčenia 78 6.1.2 Zvýšenie pohybovej aktivity 80 6.1.3 Zníženie nadmernej telesnej hmotnosti 81 6.1.4 Zníženie príjmu kuchynskej soli 82 6.1.5 Obmedzenie konzumácie alkoholu 82 6.1.6 Zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny 83 6.1.7 Zníženie obsahu celkových a nasýtených tukov v strave 83 6.2 Medikamentózna liečba artériovej hypertenzie 84 6.2.1 Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín 86 6.2.2 Antagonisty angiotenzínu II 89 6.2.3 Priame renínové inhibítory – novšie farmaká s účinkom na systém renín-angiotenzín 91 6.2.4 Blokátory kalciových kanálov 93 6.2.5 Diuretiká 95 6.2.6 Blokátory beta-adrenergných receptorov sympatika 99 6.2.7 Blokátory alfa-adrenergných receptorov 102 6.2.8 Antihypertenzíva s účinkom na centrálny nervový systém 104 6.2.9 Priame vazodilatanciá 105 6.3 Taktika antihypertenzívnej farmakoterapie 106 6.4 Antihypertenzívna monoterapia a diferenciálna farmakoterapia primárnej hypertenzie 109 6.4.1 Pacient s artériovou hypertenziou a chorobou srdca 110 6.4.2 Pacient s artériovou hypertenziou a cerebrovaskulárnou chorobou 112 6.4.3 Pacient s artériovou hypertenziou a chorobou obličiek 112 6.4.4 Pacient s artériovou hypertenziou a diabetes mellitus 113 6.4.5 Pacient s artériovou hypertenziou a dyslipoproteinémiou 114 6.4.6 Pacient s artériovou hypertenziou a metabolickým syndómom 114 6.4.7 Starší pacient s artériovou hypertenziou 115 6.5 Kombinovaná liečba artériovej hypertenzie 117 6.6 Taktika antihypertenzívnej liečby a vyhodnocovanie jej účinnosti 128 6.7 Artériová hypertenzia rezistentná na liečbu 130 6.8 Dodržiavanie zásad liečby a liečebného režimu – spolupráca 132 6.9 Závery pre prax 136 6.10 Tabuľky antihypertenzívnych liekov 137 7 Sekundárne artériové hypertenzie 157 7.1 Artériová hypertenzia pri endokrinných chorobách 157 7.1.1 Primárny hyperaldosteronizmus 157 7.1.2 Feochromocytóm 160 7.1.3 Cushingov syndróm 163 7.1.4 Akromegália 164 7.1.5 Artériová hypertenzia pri poruchách funkcie štítnej žľazy 164 7.1.6 Artériová hypertenzia pri hyperparatyreóze 165 7.2 Artériová hypertenzia pri chorobách obličiek 165 7.2.1 Renoparenchýmová artériová hypertenzia 165 7.2.2 Renovaskulárna artériová hypertenzia 169 7.3 Artériová hypertenzia v gravidite 174 7.4 Syndróm apnoe v spánku 182 7.5 Koarktácia aorty 185 7.6 Artériová hypertenzia po farmakách a iných xenobiotikách 186 7.7 Závery pre prax 189 8 Hypertenzná kríza 193 8.1 Závery pre prax 200 9 Artériová hypertenzia a chirurgický výkon 201 9.1 Závery pre prax 204 10 Významné epidemiologické a klinické štúdie vo vzťahu k vysokému krvnému tlaku 205 10.1 Závery pre prax 217 2. ČASŤ 19 3. ČASŤ 49 Použitá literatúra a zdroje informácií 229 Práce publikované v časopisoch 229 Monografie, zborníky 231 Informácie publikované na internete 231

Výška: 190

Šírka: 120

Hmotnosť: 233