Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Vedecké písanie

Cena 9.00
Dostupnosť: skladom +12
Rok vydania:
2011
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
248
Väzba:
brožovaná
Autor:
Katarína Staroňová

Cena bez DPH: 8.18
ISBN: 978-80-8063-359-2
EAN: 9788080633592
Vydavateľstvo: Osveta
KS

ako písať akademické a vedecké texty

Recenzie: „Teším sa, že aj na Slovensku vzniká aplikovaná publikácia, ktorá bude slúžiť ako významná pomôcka všetkým, ktorí majú záujem publikovať v oblasti vied, či už študentom, ale aj učiteľom a vedeckým pracovníkom. Kvalita slovenského výskumu v tejto oblasti pomerne dosť (aspoň v priemere) zaostáva za svetovými štandardmi a jedným z nástrojov podporujúcich pozitívne zmeny bude aj predložený text. Za to autorom ďakujem.“ Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. - Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici „Na slovenských vysokých školách sa ešte stále venuje nedostatočná pozornosť vyučovaniu metód a techník vedeckého písania. Študenti, ktorí stoja pred úlohou napísať seminárnu, bakalársku či diplomovú prácu, sú takí bezradní a často ostávajú aj bez adekvátneho vedenia svojimi pedagógmi. ‚Vedecké písanie‘ zapĺňa dôležitú medzeru a je ambicióznym a vydareným pokusom oboznámiť študentov s technikami a so stratégiami vedeckej práce. Zrozumiteľne a na veľkom množstve praktických príkladov vysvetľuje základné postupy výstavby vedeckých textov, argumentačných postupov a stratégií písania kvalifikačných prác. Knihu rozhodne odporúčam do pozornosti všetkým študentom.“ Marek Rybař,PhD. - Katedra politológie, FiF UK v Bratislave OBSAH A. Výstavba a úprava vedeckého textu 1 Výstavba textu 1.1 Základné časti textu 1.2 Hlavná časť textu 1.2.1 Úvod 1.2.2 Teoretické východiská 1.2.3 Metódy 1.2.4 Výsledky 1.2.5 Diskusia a interpretácia 1.2.6 Záver 1.2.7 Zoznam bibliografických odkazov 1.3 Predná časť textu 1.3.1 Titulný list a obal práce 1.3.2 Abstrakt 1.3.3 Obsah 1.3.4 Zoznam tabuliek, schém a obrázkov 1.3.5 Zoznam skratiek a symbolov 1.4 Koncová časť textu 1.4.1 Prílohy 1.4.2 Sprievodný materiál 2 Argumentácia 3 Koherencia textu 3.1 Štruktúra odseku 3.2 Štruktúra kapitoly 3.3 Viazanosť textu 3.3.1 Orientátory 3.3.2 Konektory 3.3.3 Opakovanie kľúčových slov 4 Štýlová výstavba vedeckého textu 4.1 Autor a čitateľ vedeckého textu 4.2 Ďalšie subjekty v texte 4.3 Vecná presnosť a neutralita 4.4 Odborná terminológia 4.5 Bezpríznakové slová 5 Grafická úprava vedeckého textu 5.1 Riadkovanie, veľkosť a typ písma 5.2 Okraje 5.3 Odsadzovanie textu 5.4 Číslovanie 5.5 Interpunkcia B. Dokumentácia prameňov, odkazovanie a citovanie vo vedeckom texte 1 Základné pojmy a vzťahy 2 Etika citovania 2.1 Prečo citujeme 2.2 Typy citovania: doslovný citát, parafrázovanie, sumarizácia 2.2.1 Doslovné citáty 2.2.2 Parafrázovanie 2.2.3 Sumarizácia (výťah) 2.3 Spôsoby začleňovania práce iných do textu 2.4 Plagiátorstvo 2.4.1 Čo je považované za plagiát? Čo je relevantný zdroj? 2.4.2 Formy plagiátorstva 3 Techniky citovania a odkazovania 3.1 Všeobecné pravidlá citovania a odkazovania 3.2 Tri metódy citovania: metóda autor – rok vydania, metóda priebežných číselných odkazov, metóda poradovými číslami 3.3 Metóda autor – rok vydania vzhľadom na citačnú konvenciu American Psychological Association (APA) 3.3.1 Odkazy v hlavnom texte 3.3.2 Zoznam bibliografických odkazov (použitých zdrojov) 3.3.3 Variant citačnej konvencie American Sociological Association (ASA) 3.4 Metóda priebežných číselných odkazov (odkazy pod čiarou) vzhľadom na citačnú konvenciu University of Chicago 3.4.1 Odkazy v hlavnom texte 3.4.2 Zoznam bibliografických odkazov (použitých zdrojov) 3.5 Tvorba zoznamu bibliografických údajov: porovnanie odkazovania APA, Chicago a ISO 690 3.6 Citovanie elektronických zdrojov 3.7 Citovanie formálnych dokumentov, napr. zákonov, súdnych rozhodnutí, smerníc EÚ a iných právnych prameňov 3.8 Citovanie vlastného empirického výskumu (rozhovory) Príloha 1 : Pomôcka pre odkazovanie pomocou metódy autor-rok s ohľadom na APA citačnú konvenciu

Výška: 206

Šírka: 145

Hmotnosť: 315


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód