Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
UZZ 37/2015 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Zákon o spotrebnej dani z tabakových vý

Cena 6.70
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2015
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
176
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 5.58
ISBN:
EAN: 8584113059749
Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
KS

podľa právneho stavu k 4. 11. 2015 (Úplne znenia zákonov 37/2015) Úplné znenie zákona č. 530/2011 Z. z. O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV Po zmene zákonom č. 240/2015 Z. z.: *dovozcovi spotrebiteľského balenia a príjemcovi (odberateľovi) liehu sa ustanovuje povinnosť oznámiť colnému úradu miesto, kde bude skladovať a označovať spotrebiteľské balenia liehu kontrolnou známkou, ak na územie SR doviezol spotrebiteľské balenia neoznačené kontrolnou známkou, *upravujú sa povinnosti finančného riaditeľstva pri výkone daňového dozoru, *zamestnancovi finančného riaditeľstva sa umožňuje v tlačiarni stanoviť termín odovzdania reklamovaných kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, *ustanovuje sa osobitne výška straty nenávratne zničených kontrolných známok, *zjednodušuje sa vedenie evidencie o použití kontrolných známok, *odberateľ kontrolných známok je povinný oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok údaje o kontrolných známkach, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení, a viesť evidenciu o kontrolných známkach, *predlžuje sa lehota na dopredaj spotrebiteľských balení označených kontrolnými známkami z 30. septembra 2016 na 31. decembra 2016. Úplné znenie zákona č. 106/2004 Z. z. O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV Po zmene zákonom č. 241/2015 Z. z. *tabakové výrobky (cigary, cigarky) sa budú zdaňovať na základe ich hmotnosti a nie na základe kusov, *v zákone č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov sa upravuje minimálna hmotnosť spotrebiteľského balenia tabaku, *upravuje a zjednodušuje sa vedenie evidencie o použití kontrolných známok, *odberateľ kontrolných známok, ktorý nemá kontrolné známky, nie je povinný viesť nulovú evidenciu kontrolných známok, *spresňuje sa zákaz predaja cigár alebo cigariek na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek, *spresňuje sa vznik daňovej povinnosti pri dovoze tabakovej suroviny z tretích štátov, *dopĺňajú sa nové skutkové podstaty správnych deliktov, *zakazuje sa predaj tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet s obsahom iným ako dvadsať kusov cigariet a predaj spotrebiteľského balenia tabaku s hmotnosťou tabaku menej ako 30 g.

Výška: 210

Šírka: 148


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód