Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
UZZ 26/2018 Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Cena 13.55
Dostupnosť: skladom +29
Rok vydania:
2018
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
336
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 11.29
ISBN:
EAN: 8584113061889
Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
KS

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa právneho stavu k 30. 6. 2018 (Úplne znenia zákonov 26/2018). Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.: *V § 68 je upravená fikcia ukončenia výkonu trestu odňatia slobody pri osobách podmienečne prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, a nie pri podmienečne odsúdených osobách, ktoré de facto vo výkone trestu ani neboli, ak v rámci skúšobnej doby viedli riadny život a splnili podmienky podmienečného odsúdenia. Ide o precizáciu ustanovenia a odstránenie zrejmej logickej chyby. *Novelizovaným znením sa vylučuje účinná ľútosť pri daňových trestných činoch spáchaných organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou. *Zmeny nadväzujú na novú právnu úpravu terorizmu. Pôvodná právna úprava terorizmu spočívala v trestnom čine terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme. Nová právna úprava sprehľadňuje, dopĺňa a rozdeľuje pôvodnú skutkovú podstatu tohto trestného činu na viac samostatných skutkových podstát trestný čin teroristického útoku, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin financovania terorizmu a nový trestný čin cestovania na účel terorizmu. Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z. TRESTNÝ PORIADOK Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.: *Právnou úpravou sa dopĺňa spôsob zaznamenávania výsluchu obvineného, ak ide o osobu mladšiu ako 18 rokov. Predmetnou úpravou sa navrhovateľ snaží zabezpečiť dostatočnú ochranu detí, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní a ktoré nie sú vždy schopné pochopiť obsah výsluchov, ktoré sa s nimi vedú. Z tohto dôvodu sa navrhuje uskutočniť výsluch obvineného mladšieho ako 18 rokov s využitím technických zariadení určených na záznam zvuku a obrazu. *Súčasná právna úprava umožňuje oprávneným subjektom podať sťažnosť do troch dní, pričom novým znením sa stanovuje, že má ísť o pracovné dni. *Ustanovenia dielu upravujúceho konanie proti mladistvým sa nepoužijú, ak dôjde k vzneseniu obvinenia až po dovŕšení devätnásteho roku veku obvineného. Úplné znenie zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.: *Úpravou sa aktualizuje katalóg trestných činov terorizmu obsiahnutý v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb, za ktoré možno vyvodiť trestnú zodpovednosť právnickej osobe o nové trestné činy týkajúce sa terorizmu tak, aby bol zohľadnený nový koncept hmotnoprávnej úpravy v tejto oblasti.

Výška: 210

Šírka: 148


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód