Naposledy zobrazené

email


EMAIL

monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
UZZ 2/2017 Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch

Cena 5.88
Dostupnosť: skladom +19
Rok vydania:
2017
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
160
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 4.90
EAN: 8584113060653
Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
KS

podľa právneho stavu k 16. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 2/2017) Úplné znenie zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Po zmene zákonom č. 272/2016 Z. z.: *Za účelom nastavenia lehoty na vyplatenie poplatku alebo preplatku prevádzkovateľom systému na základe už priznaného poplatku alebo preplatku správnym orgánom sa ustanovuje lehota 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo vydané rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku právoplatným. Po uplynutí tejto lehoty možnosť vyplatiť poplatok alebo preplatok zaniká. *Upravuje sa položka 65 pri evidencii vozidla do národnej evidencie vozidiel v SR na základe uplatnenia princípu vyjadrenia hodnoty vozidla cez objektívne ukazovatele, ktorými sú výkon a vek vozidla. *Ak sa odovzdá vozidlo na spracovanie podľa zákona o odpadoch, tento úkon nebude podliehať správnemu poplatku. Súčasne sa zavádza oslobodenie od poplatku za trvalé vyradenie vozidla v prípade jeho odcudzenia. Po zmene zákonom č. 386/2016 Z. z.: *Zvyšuje sa položka za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie zo 100 na 200 . Zavádza sa správny poplatok za vydanie súhlasu obce k umiestneniu stávkovej kancelárie a binga vo výške 200 za každý takýto súhlas, ktorý bude platiť počas celej doby platnosti individuálnej licencie (5 rokov), ako aj správny poplatok v sume 200 za vydanie vyjadrenia k umiestneniu kasína. Úplné znenie zákona č. 71/1992 Zb. O SÚDNYCH POPLATKOCH a poplatku za výpis z registra trestov Po zmene zákonom č. 307/2016 Z. z.: *Zavádzajú sa osobitné ustanovenia o poplatkovej povinnosti v upomínacom konaní. Po zmene zákonom č. 342/2016 Z. z.: *Rozširuje sa rozsah osobných oslobodení z poplatkovej povinnosti o poverenú osobu vykonávajúcu konsolidáciu pohľadávok verejného sektora. *Za účelom nastavenia lehoty na vyplatenie poplatku alebo preplatku prevádzkovateľom systému na základe už priznaného poplatku alebo preplatku príslušným orgánom sa ustanovuje lehota 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným vydané rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku alebo bolo vydané písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti. Po uplynutí tejto lehoty možnosť vyplatiť poplatok alebo preplatok zaniká. *Doplňuje sa ustanovenie o evidencii poplatkov, archivácii potvrdení o úhrade poplatkov pre účely následnej kontroly v príslušnom orgáne v rozlíšení, ak ide o orgány zapojené alebo nezapojené do centrálnej evidencie poplatkov. Po zmene zákonom č. 2/2017 Z. z.: *Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vykonanie exekúcie možno platiť len poštovým poukazom alebo prevodom z účtu. *Upravuje sa výška poplatkov týkajúcich sa exekučného konania.

Výška: 210

Šírka: 148