Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Cena 7.00
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2016
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
106
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 6.36
ISBN: 978-80-8140-244-9
EAN: 9788081402449
Vydavateľstvo: Raabe SK
KS

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016. Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. V školskom roku 2016/2017 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obsah: 1.Ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole 2.Stupeň vzdelávania 3.Profil absolventa 4.Vzdelávacie oblasti 5.Vzdelávacie štandardy 6.Vyučovací jazyk 7.Organizačné podmienky na výchovy a vzdelávanie v materských školách 8.Povinné personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v materských školách 9.Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneo vzdelávania 10.Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 11.Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávania 12.Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov

Výška: 297

Šírka: 210

Hmotnosť: 300


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód