Naposledy zobrazené

email


EMAIL

monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2018

Cena 16.50
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2018
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
165
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 15.00
ISBN: 978-80-88966-91-3
EAN: 9788088966913
Vydavateľstvo: UNIKA
KS

2018

Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2018 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2017. V aktuálnom vydaní bola zohľadnená miera inflácie ako aj rast miezd v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vzhľadom k tomuto vývoju boli ceny v sadzobníku pre rok 2018 upravené v niektorých pásmach opäť aj smerom nadol. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce, ktoré sa oproti stavu z 2017 zvýšili. Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú bez zmien. Podrobnejšie rozdelenie ceny projektových prác za vypracovanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie nie sú predmetom sadzobníka. Takáto úprava by mohla oslabiť funkciu manažéra projektu, ktorý zodpovedá za komplexné zhotovenie projektovej dokumentácie a za jej koordináciu tak, ako je to v štátoch EÚ (honorárové poriadky). Ocenenie jednotlivých častí projektovej dokumentácie je potrebné dohodnúť individuálne vo väzbe na rozsah a zložitosť týchto častí dokumentácie. 1. Všeobecné ustanovenia Vymedzenie obsahu základných pojmov Dohoda o cene Kvalitatívne a dodacie podmienky Poddodávky Zaplatenie ceny Zastavené práce 2. Navrhovanie ceny na základe kalkulácie Inžinierske činnosti Projektové výkony Návrh ceny na základe kalkulácie nákladov a zisku Návrh ceny na základe hodinových sadzieb 3. Navrhovanie ponukovej ceny inžiniersko-projektových činností na základe odporúčaných min. a max. cien podľa tab. č. 1 - 15 Spracovanie návrhu ceny Overenie pásma zložitosti a náročnosti inžiniersko-projektových činností Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností Práce a výkony nezahrnuté v cene Zaradenie funkčných častí stavieb do príslušných kategórií a do pásma zložitosti a náročnosti pre návrh ceny podľa tabuliek č. 1 - 15 Tabuľková časť Tabuľky pre navrhovanie ponukových cien č. 1 - 15 4. Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru Základné ustanovenia Výpočet ponukovej ceny Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru Kvalitatívne podmienky pre uplatnenie ceny Práce nezahrnuté v cene projektovej dokumentácie Návrh ceny projektovej dokumentácie interiéru - Tabuľka č. 16 5. Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu stavebných objektov Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu Rozdelenie objektov do pásiem náročnosti Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu v mierke 1:100 - Tabuľka č. 17 6. Návrh odmeny (provízie) za sprostredkovanie príležitosti uzavrieť zmluvu pre potreby výstavby Prílohová časť Príloha č. 1 - Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prikladanej dokumentácie Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu Príloha č. 4 - Odporúčaný obsah a rozsah odborného autorského dohľadu Príloha č. 5 - Odporúčaný obsah a rozsah technického dozoru objednávateľa Príloha č. 6 - Dokumentácia skutočného zrealizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport) Príloha č. 7 - Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania Príloha č. 8 - Činnosti súvisiace s riadením kvality stavby a spracovanie dokumentácie pre riadenie kvality Príloha č. 9 - Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Príloha č. 10 - Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z.a vykonávacia vyhláška č. 83/2008 Z. z. Príloha č. 11 - Zoznam dokladov, ktoré pripraví zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby Príloha č. 12 - Obsah dokumentácie vedenia stavby Príloha č. 13 - Obsah a rozsah stavebného dozoru Príloha č. 14 - Členenie služieb zaradených v štatistickej klasifikácii prot pod číselným kódom 74.2. Príloha č. 15 - Vecná náplň stavebnej časti a technologickej časti stavby

Výška: 210

Šírka: 148

Hmotnosť: 222