Naposledy zobrazené

email


EMAIL

monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili

NOVINKA
Cena 19.90
Dostupnosť: na sklade
Cena bez DPH: 18.09
ISBN: 978-80-8200-026-2
EAN: 9788082000262
Vydavateľstvo: IRIS - Vydavateľstvo a tlač
Záručná doba: 24 mesiacov
KS

Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili – texty prof. Zigu, ktoré vznikali na podnet rozhlasovej redakcie a aj odzneli v rozhlasovej (zvukovej) podobe a ktoré tu čitateľ dostáva v ich pravej, písomnej podobe, aj keď, žiaľ, už len ako „filozofický testament“ autora – sú určené najširšiemu publiku, záujemcom o filozofiu i filozofom – laikom, hoci majú svoju nespornú výpovednú hodnotu aj pre kolegov – profesionálnych filozofov či historikov filozofie. Autor v nich odkrýva historické a kultúrne kontexty, sprevádza nás životnými osudmi mysliteľov, poväčšine dramatickými až tragickými, a prístupnou formou zasväcuje čitateľa do kľúčových filozofických myšlienok od staroveku až po osvietenskú fázu novoveku. Výber jednotlivých postáv zaiste odráža osobné i profesionálne preferencie a zámery prof. Zigu. Jeho práca so slovom a myšlienkou je brilantná a spolu s minucióznou znalosťou konkrétneho historicko-filozofického materiálu je vzorom filozofickej tvorby, hodným nasledovania. Prof. Zigo je filozofický historiograf s absolútnym zmyslom pre zachytenie detailu, čo vôbec neznamená, že by mu unikal celkový pohľad, „základná línia“. Pri ňom sa však nechce dlho zdržiavať, pretože vie, že práve niektoré detaily sú často to najpodstatnejšie, čo si treba všimnúť – a tieto neraz zanedbávané detaily skúma ako fluktuácie, anomálie, modality, deklinácie, „deformácie“ alebo hoci len marginálie či zárodky, tušenia, zlomky, štepy myšlienok...

Namiesto predslovu: Niekoľko spomienok (Elena Zigová)


I. Starovek

Aristoteles
Cicero, Marcus Tullius
Demokritos
Diogenes zo Sinopy
Empedokles
Epikuros
Herakleitos
Marcus Aurelius
Platón
Pytagoras
Seneca
Sofisti
Sokrates
Táles
Zenon z Kitia


II. Stredovek

Abélard, Pierre
Akvinský, Tomáš
Albert Veľký
Anselm z Canterbury
Augustinus Aurelius
Avicenna
Bacon, Roger
Boetius, Anitius Manlius Severinus
Eriugena, Johannes Scotus
Fótios
Maimonides
Majster Eckhart
Plotinos
William z Ockhamu


III. Humanizmus a renesancia

Bacon, Francis
Bruno, Giordano
Campanella, Tommaso
Erazmus Rotterdamský
Ficino, Marsilio
Grotius, Hugo
Komenský, Jan Amos
Kopernik, Mikuláš
Kuzánsky, Mikuláš
Leonardo da Vinci
Machiavelli, Niccolo
Montaigne, Michel de
Morus, Thomas
Paracelsus
Patrizi, Francesco
Plethon, Georgios Gemistos
Pomponazzi, Pietro


IV. Novovek

Bayle, Pierre
Condorcet, Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de
D’Alembert, Jean le Rond
Descartes, René
Diderot, Denis
Galilei, Galileo
Hobbes, Thomas
Hume, David
La Mettrie, Julien Offray de
Leibniz, Gottfried Wilhelm
Locke, John
Lomonosov, Michail Vasilievič
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat
Newton, Isaac
Paine, Thomas
Pascal, Blaise
Rousseau, Jean-Jacques
Spinoza, Baruch
Vico, Giambattista
Voltaire, Francois-Marie Arouet


Namiesto doslovu: Dejiny filozofie ako dejiny múdrosti (Emil Višňovský)