Naposledy zobrazené

email


EMAIL

monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Ekoanalytika 2001

Cena 4.55
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2001
Jazyk:
CZ Český jazyk
Počet strán:
197
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 4.14
ISBN: 80-7080-425-4
EAN: 8070804254
Vydavateľstvo: Vodní zdroje Ekomoni
KS

testy toxicity

Obsah sborníku: • ZDENĚK ČÍŽEK: Ekoanalytika v ČR • JAROSLAVA SRNKOVÁ : Kontrola kvality analýz mezilaboratorním porovnáním • KAREL BIČOVSKÝ, ZDENĚK ČÍŽEK : Jak jisté jsou nejistoty? • FRANTIŠEK SKÁCEL, VIKTOR TEKÁČ, TOMÁŠ BIČÁK : Nová vyhláška MŽP k provozu zdrojů znečištění ovzduší těkavými organickými látkami • VIKTOR TEKÁČ, FRANTIŠEK SKÁCEL, TOMÁŠ BIČÁK : K problematice stanovení těkavých organických sloučenin v emisích • VÁCLAV ŠŤASTNÝ, LENKA MATOUŠOVÁ : Stávající legislativa ČR v oblasti odpadních vod a laboratorní praxe • PAVEL BERNÁTH : Vzorkování odpadních vod – řízení jakosti • JIŘÍ MEDEK: Vývoj sledování jakosti vody v Labi v letech 1990-2000 jako příklad harmonizace monitoringu s Evropskou unií • ĽUBICA KOLLEROVÁ, MILAN LÁNSKÝ, PAVLÍNA KŘOVÁČKOVÁ: RAS – Rozpuštěné anorganické soli • HANA ČERMÁKOVÁ, JOSEF JANKŮ, MARTIN KUBAL, JIŘÍ ČERMÁK, JAN HORSÁK, ALEŠ KULHÁNEK: Statistická head-space metoda – vliv charakteristik matrice • MIROSLAV LACUŠKA: Analytika odpadov v Slovenskej republike • DAGMAR SIROTKOVÁ: Připravovaná odpadová legislativa a její dopady do laboratorní praxe • JAN VILÍMEC: Výsledky mezilaboratorních porovnání zkoušek odpadů • MONIKA JANKOVSKÁ, ALENA NIŽNANSKÁ, IVAN KORUNA: Poznatky a závěry z přípravy materiálů pro mezilaboratorní porovnávání zkoušek v oblasti stanovení PAU a PCB v zeminách • PETR KOHOUT: Informace o zpracování a obsahu Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR – Vzorkování odpadů • LADISLAVA MATĚJŮ: Salmonela jako marker při hodnocení účinnosti hygienizace kalů z čistíren odpadních vod • OTO HUML: Bovinní spongiformní encephalopatie (BSE) a její laboratorní diagnostika • ALENA SLÁDEČKOVÁ, VLADIMÍR SLÁDEČEK: Historický přehled testů toxicity • BLAHOSLAV MARŠÁLEK: Ekotoxikologické biotesty v systému identifikace rizik pro životní prostředí • KATEŘINA MALACHOVÁ : Hodnocení genotoxicity kontaminantů v ŽP • AGÁTA FARGAŠOVÁ: Cadmium–metal interactions on algae evaluated by mathematical model • EVA KLOKOČNÍKOVÁ, ALENA NIŽNANSKÁ, IVAN KORUNA: Deset let organizování mezilaboratorních porovnávání zkoušek v oblasti stanovení ekotoxicity, využití zkušeností při posuzování způsobilosti laboratoří • LADISLAV DUŠEK, VENDULA ZLÁMALÍKOVÁ, JAKUB HOFMAN, IVAN HOLOUBEK: Parametrizace dat z ekotoxikologických testů jako základ hodnocení účinků v analýze ekologických rizik • MARIE STIBOROVÁ: Tvorba aduktu dna s chemickými karcinogeny a jejich stanovení metodou „ 32P-POSTLABELLING“ • KAROL MIČIETA, MIROSLAV MIŠÍK, JOZEF DUŠIČKA: Divorastúca flóra v indikácii eko- a genotoxicity v podmienkach in situ • TOMÁŠ OCELKA, ROMAN GRABIC, VLADIMÍR KOČÍ, PETR HAPALA, MARTINA ŠEBESTOVÁ, MARIE ČÍŽKOVÁ: I. Použití SPMD pro monitoring kvality pitných a glaciálních vod II. Porovnání výsledků z SPMD a ryb • JIŘÍ MATOUŠEK, JANA MANOVÁ, PAVLÍNA VÁLKOVÁ: Biodegradace aromatických nitrosloučenin a využití bioluminiscence při stanovení toxicity rozpadových látek • ZDENĚK ROTH: Statistické metody v toxikologii • LÍVIA TÓTHOVÁ, ZUZANA ŽIVICOVÁ: Základné princípy toxikologického sledovania modelových degradačných pokusov • ZUZANA ŽIVICOVÁ, LÍVIA TÓTHOVÁ: Toxicita vybraných vedľajších produktov dezinfekcie vody • ROBIN KYCLT, SIMONA VOSÁHLOVÁ, VÍT MATĚJŮ: Nové možnosti využití testů toxicity • JANA AMBROŽOVÁ: Výpovědní hodnota výsledků hydrobiologického rozboru a toxikologické analýzy • VLADIMÍR KOČÍ, TOMÁŠ VANĚK, MARTINA MICKOVÁ, LUCIE KOCHÁNKOVÁ, JIŘÍ BURKHARD: Srovnání kalusové metody určení fytotoxicity s testem na hořčici bílé • AGÁTA FARGAŠOVÁ: Trace metal interactions expressed trough some physiological parameters in plant Sinapis alba L. • EVA NOVOTNÁ, ALEŠ LORENČÍK, MICHAL BOUDA, KAREL VENTURA: Stanovení vinylchloridu v pitných vodách s využitím mikroextrakce tuhou fází • MARTIN LEGNER, OLGA ŽILKOVÁ, ZDENĚK ČÍŽEK: K možnostem identifikace charakteru a stavu ropné kontaminace • DRAHOMÍRA LEONTOVYČOVÁ: Výsledky bioakumulačního monitoringu na vybraných profilech státní sítě sledování kvality vody • VÁCLAV KOZA, JIŘÍ MEDEK: Stanovení inhibičního účinku výluhů říčních sedimentů na světelnou emisi vibrio fischeri

Výška: 290

Šírka: 208

Hmotnosť: 564