Naposledy zobrazené

email


EMAIL

monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Dovolanie v civilnom procese

Cena 37.00
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2010
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
237
Väzba:
brožovaná
Autor:
Katarína Gešková

Cena bez DPH: 33.64
ISBN: 978-80-7400-166-6
EAN: 9788074001666
Vydavateľstvo: Nakladatelství C.H.B
KS

Publikácia predstavuje ucelenú monografiu venovanú jednému z opravných prostriedkov dovolaniu. Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok má garantovať spravodlivosť súdneho rozhodovania, eliminovať subjektívne a objektívne príčiny nesprávnosti súdnych rozhodnutí, chrániť zákonnosť a tak zabezpečovať náležitý rešpekt súdnych rozhodnutí nielen v očiach účastníkov, ale aj verejnosti. Autorka sa zaoberá zaradením dovolania do systému opravných prostriedkov, históriou jeho vývoja, detailne rozoberá súčasný stav de lege lata, pričom v práci sa opiera nielen o závery súčasnej právnej vedy, ale aj o aktuálnu súdnu judikatúru (publikácia obsahuje približne 120 súdnych rozhodnutí). Zároveň s využitím komparatistických metód upozorňuje na čiastkové otázky pri obdobných inštitútoch vo vybraných krajinách (Česká republika, Nemecko, Poľsko, Rakúsko), čím práca získava stredoeurópsky kontext. Práca je zhrnutím dostupnej literatúry v tejto oblasti a hodnotí súčasné teoretické a praktické závery. Autorka zaujíma stanovisko k otvoreným a kontroverzným otázkam, pričom dospieva k podnetným právnym záverom de lege ferenda. Tento titul ponúka: - komplexný, analytický výklad frekventovaného mimoriadneho opravného prostriedku, - dovolania v historicko-právnom a stredoeurópskom kontexte, - detailný výklad podmienok prípustnosti dovolania, konania a rozhodovania o dovolaní, - výber aktuálnej judikatúry (120 súdnych rozhodnutí), - zhrnutie dostupnej literatúry v tejto oblasti.

Výška: 223

Šírka: 140

Hmotnosť: 341