Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Akademická príručka

Cena 10.95
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2005
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
500
Väzba:
brožovaná
Autor:
Dušan Meško , Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektív

Cena bez DPH: 9.96
ISBN: 80-8063-200-6
EAN: 9788080632007
Vydavateľstvo: Osveta
KS

2. upravené a doplnené vydanie

Bakalárska, diplomová, rigorózna, doktorandská, habilitačná práca, práca SOČ/SVOČ, prednáška, článok, PowerPointová prezentácia, citovanie, copyright, životopis, pracovný pohovor, obhajoba práce, poster, organizovanie odborného podujatia, akademická etiketa, rady na cestu do zahraničia... Akademická príručka a jej druhé, upravené a doplnené vydanie predstavuje rozsiahly a novopoňatý projekt týkajúci sa dnes mimoriadne dôležitých otázok získavania, spracovávania a prezentovania jednotlivých druhov informácií, ako aj množstva ďalších akademických otázok. Predkladaná publikácia je z hľadiska rozsahu, obsahu a formy nielen v priestore Slovenska ojedinelá. V jednotlivých kapitolách sú komplexne spracované odporúčania týkajúce sa prípravy rozličných druhov odborných prác zo stredoškolského a univerzitného prostredia s rešpektovaním našich a medzinárodných noriem. I pre prezentovanie „nenormovaných” prác (prednáška, poster a pod.) tu nájde čitateľ užitočné odporúčania a rady s využitím skúseností autorov i medzinárodných pravidiel. Osobitne významné sú informácie o bibliografickom odkazovaní na zdroje informácií vrátane elektronických, o ochrane duševného vlastníctva (copyright), o publikovaní v elektronickom prostredí a o etických aspektoch publikovania a výskumnej práce. Zaujímavé, ale veľmi prospešné sú aj kapitoly týkajúce sa organizovania odborných podujatí či prípravy na profesionálny život (profesijný životopis, pracovný pohovor). Novými kapitolami v rozšírenom autorskom kolektíve sú Hlavné zásady výstavby textu, Základy rétoriky, Základy akademickej etiky a etikety, Rady na cestu do zahraničia za prácou, štúdiom, poznávaním, na odborné podujatie. Zárukou vynikajúcej úrovne z odborného hľadiska sú autori z viacerých inštitúcií Slovenska, ktorí majú dlhoročné osobné skúsenosti s prezentovaním informácií prakticky vo všetkých formách u nás i vo svete. Na slovenský knižný trh sa dostáva publikácia so širokým spektrom užitočných rád a odporúčaní, ktorá umožní jej používateľom zvýšiť úroveň osobnej, ale aj inštitucionálnej prezentácie v slovenskom i v európskom priestore. Príručka je určená stredoškolským a vysokoškolským študentom, pedagógom, školiteľom, konzultantom, oponentom prác, doktorandom, vedeckým pracovníkom a odborníkom z praxe. Čo nájdete v knihe? - ako pripraviť abstrakt, kazuistiku, prednášku, poster, vedecko-odborný článok, PowerPointovú prezentáciu - ako pripraviť/písať seminárnu/ročníkovú prácu, prácu SOČ, ŠVČ, bakalársku, diplomovú, rigoróznu, dizertačnú, atestačnú, habilitačnú prácu - ako pracovať s odbornou literatúrou, citovať - ako pristupovať k ochrane autorských práv (copyright), či k etickým otázkam pri prezentovaní - ako sa orientovať v indexových časopisoch, indexových citáciách a impakt faktore - ako sa pripraviť na obhajobu rôznych druhov prác - ako používať komunikačné zručnosti pri prezentácii - ako vydávať knihu v zahraničí - ako organizovať odborné podujatie, ako pripraviť životopis, ako sa pripraviť na pracovný pohovor

Výška: 200

Šírka: 130

Hmotnosť: 537


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód